Psychosociale hulpverlening en contextuele therapie

 

Bij praktijk Paredez wordt lichaam en geest gezien als samenhangend geheel. Want wat er gebeurt met jouw lichaam (ziekte) heeft effect op jouw geest (gevoelens) en wat er gebeurt met jouw gevoelens heeft effect op jouw lichaam. 

U kunt terecht bij Paredez psychosociaal hulpverlener voor de volgende problematieken:

· Stress, burn-out, onzekerheid

· Angst, verlies, somberheid

· Lichte depressie 

· Lichamelijke klachten met een psychische oorzaak

· Zingevingsvragen 

· Gezinsproblemen en relatie problemen

 

Visie: Ik help mensen door moeilijke processen heen. Het moeilijk proces zie ik als een kans om jezelf te ontwikkelen, waardoor je sterker in je schoenen kunt staan en je leven kunt verrijken. Dit doe ik vanwege mijn compassie voor de mensheid. Deze compassie is afkomstig uit liefde en bewogenheid. In de moeilijke momenten, zie ik door de zwakte heen, het enorme potentieel van elk individu. Ik stimuleer mijn cliënten om hun eigen potentieel te zien en te ontwikkelen, zodat de cliënt na het moeilijke proces er sterker uitkomt dan voorheen.

 

Gelijkwaardigheid: uit de filosofie van Martin Buber waar mensen in het wisselwerking van het contact elkaar beïnvloeden, of geraakt wordt. Respect, een vertrouwelijke basis en een veilige omgeving, zijn voor mij de belangrijkste waarden om het proces zijn vruchten te laten werpen. Ik veroordeel niet vanwege zwakte en geef geen stempel, wel kaart ik de problematiek aan, op een liefdevolle manier, vol compassie.  

 

Missie: Mijn missie is om mensen te helpen meer verbinding te krijgen in relatie tot hun omgeving, door middel van dialoog en tegelijkertijd beter als autonoom individu te functioneren, dat tot een groter gevoel van vrijheid leidt. 
 

Methodiek: Aan de hand van contextuele therapie gebruik ik instrumenten als het dialoog, rollenspellen, familieopstellingen, poppetjes en genogram. Als psychosociale hulpverlener gebruik, ik de contextuele therapie methode om mensen met psychosomatische klachten, preventief te helpen of te genezen. Als sociaal agogisch werker ben ik ook bevoegd om mensen te helpen met:

  • Slaapproblemen
  • Stress, burn-out, onzekerheid
  • Emotionele problemen, communicatieproblemen
  • Angst, verlies, somberheid, lichte depressies
  • Hulp tijdens en na de scheiding, problemen bij de opvoeding van kinderen
  • Lichamelijke klachten met een psychische oorzaak
  • Vrouwen die hun positie willen verbeteren
  • Mensen die slachtoffer zijn geweest van seksueel misbruik of huiselijk geweld
  • Zingevingsvragen

 

Omdat traditionele vormen van psychologie en professionele hulpverlening voornamelijk naar individuele psychische klachten kijken, is contextuele therapie vaak effectiever in het oplossen van allerlei problemen, dan de reguliere hulpverlening. Dit heeft o.a. te maken met het feit dat contextuele therapie het hele gezinssysteem onderzoekt waarin mensen opgegroeid zijn.