Santa Minerva Paredez Pinales

Minerva Paredez is een lieve vrouw met een warme  en sociale persoonlijkheid, zeer positief ingesteld.

Ingewikkelde omstandigheden ziet ze als een waardevolle kans om te groeien en tijdens deze ontwikkeling succes te verkrijgen.

Ze kaart het probleem aan, ze helpt jou bij het oplossen van het probleem, maar ze veroordeelt niet. Gelijkwaardigheid en respect voor mensen die anders geloven of atheïstisch zijn zijn twee belangrijke pilaren van haar werk.

Ze doet het werk als psychosociaal hulpverlener  vanuit de contextuele methode omdat dit het beste past bij haar levens filosofie.

Dit omvat het inzicht dat een gebeurtenis in het verleden invloed kan uitoefenen op het heden en zelfs kan worden doorgeven aan de volgende generatie.

Het is goed om  je hier bewust van te zijn. Zelf als individu je richting kunnen bepalen, wat je meeneemt en wat je aan de volgende generatie nalaat.

Zij is tevens officieel pastor en lid van de VPE . Het geloof speelt een belangrijke rol in haar leven.

Zij houdt zich strikt aan de ethiek en de code van de psychosociale, contextuele hulpverlening, dat houdt in dat ze vragen over geloof en zingeving alleen beantwoordt als de cliënt er zelf om vraagt.

Minerva Paredez studeerde HBO theologie (Godsdienst- Pastoraal Werk) aan Christelijke Hogeschool Windesheim/Azusa Theologische Hogeschool en heeft een bachelorgraad in de theologie.

De opleiding was gevestigd aan de VU Universiteit. Daarnaast heeft zij een post-HBO opleiding contextueel hulpverlener afgerond bij Leren over Leven, opleidingsinstituut voor contextuele studies.

Minerva Paredez wordt erkend als pastor door de Vereniging van Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) en als psychosociaal hulpverlener door de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG)


Praktijk Paredez opgenomen in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) voor therapeuten. Dit is heel goed nieuws voor veel mensen omdat hierdoor de behandelingen helemaal vergoed worden door de meeste zorgverzekeraars.


wonderen zijn de wereld nog niet uit...

"Minerva viel mij gelijk op, tijdens een workshop die ik gaf, door haar warmte, begrip en integriteit. In gesprekken met haar werd mij duidelijk dat zij het schaarse en bijzondere eigenschap bezit van diepgaande inzichten en een gevoel van gelijkwaardigheid met haar medemens. Op geen enkel moment proef ik een alwetende ego in deze geleerde dame, wat sommige therapeuten kunnen hebben. Nee, voor mij staat Minerva voor liefde, compassie, samen, maar ook eerlijk, verantwoordelijk en niet bang om zaken aan te kaarten. Als u bij haar loopt, beschouw uzelf als gelukkige. Wonderen zijn de wereld nog niet uit ;-)"

 

Erika Kennedy
Kennedy - Authentic personal branding